Tất cả
lỗi shinwa
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,200,000đ
.
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
213,333đ