#5936

NINJA SCHOOL ONLINE

Cấp độ: 86

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: .

500,000 CARD
375,000 ATM
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 86

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: .

Tài khoản liên quan

.
Cấp độ: 77
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
320,000đ
.
Cấp độ: 76
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
.
Cấp độ: 71
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
.
Cấp độ: 98
Server: Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
733,333đ
.
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,933,333đ
.
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
440,000đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,200,000đ
.
Cấp độ: 75
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
466,667đ